SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN UYGULANACAK PROSEDÜR

HİZMETLERİMİZ   SAĞLIK RAPORU ALINIRKEN UYGULANACAK PROSEDÜR

GÖZ MUAYENESİ

Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır:

Birinci grup: A1, A2, B, F, H
İkinci grup: C, D, E, G
 
Görme Derecesi


a. Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 12/20 olmalıdır.

ÖRNEK:
1’nci Göz 2’nci Göz
2/10 10/10
3/10 9/10
4/10 8/10
5/10 7/10
6/10 6/10
b. İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 ’ dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 16/20 olmalıdır.

 
Görme Düzeltmesi

a. Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır.
b. Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lensin takılması zorunludur.
 
Görme Alanı

a. Santral skotom olmamalıdır.
b. Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.
 
Derinlik Duyusu
Normal olmalıdır.


 
Renk Duyusu

Renk duyusu ölçme muayeneleri renkli yün yumaklar veya renkli fener testleri ile yapılır. Bu testlerde renkleri ayırt edemeyenler mutlak renk körü kabul edilir. Renk körlüğü olan kişilere sürücü belgesi verilmez.
 
Görme derecesi ne olursa olsun bir gözü olmayanlara sürücü belgesi verilmez.
 
Görme derecesı ne olursa oIsun gece körlüğü olanlara sürücü belgesi verilmez.
 
Ptozis- Hemiptozis

a. Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde tam ptozisi olanlara sürücü belgesi verilmez.
b. Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda; üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir.
 
Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez.
 
Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin 2 nci maddesindeki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir.
 
Afaki

a. Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez.
b. Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra göz muayenesinin 2/a bölümündeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir.
c. Psödoafaklar,görme dereceleri göz muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uygun ise ehliyet alabilirler.
 
Progresif Hastalıklar

Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) hastalıklarda görme durumu göz muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uysa dahi bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.