EHLİYET ALMA ŞARTLARI

HİZMETLERİMİZ   EHLİYET ALMA ŞARTLARI

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. maddesine göre belirlenen ehliyet alma şartlarını karşılayan sürücülere, sürücü belgesi verilmektedir. Ehliyet almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir;

Yaş
Deneyim
Eğitim durumu
Sağlık
Sınav
Adli sicil kaydı
Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 
Ehliyet Alma Yaşı 2019

Sürücü belgesi alma şartlarında ilk sırada yer alan yaş şartı, çeşitli ehliyet sınıfları için farklıdır. Ehliyet sınıflarına göre belirlenen minimum yaş sınırları aşağıdaki şekildedir;

Motosiklet ehliyet (M, A1, B1) için en az 16 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için en az 18 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
A sınıfı ehliyet için 20 yaş doldurulmalıdır ve 15 kilowatt güçten fazla gücü olan, 3 tekerlekli motosiklet ehliyeti için 21 yaş doldurulmalıdır.

C, CE, D1 ve D1E sınıf ehliyet için 21 yaşın bitirilmiş olması gerekir.
D ve DE sınıfı ehliyet için 24 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.

Ehliyet alma yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Ehliyet yaşı hesaplanırken bulunulan yıldan doğum tarihi çıkarılır. Elde edilen sayı, tamamlanan yaştır. Örneğin 1999 yılında doğan birinin yaşını hesaplarken 2019 – 1999 = 20’dir. Bu sayının anlamı, kişinin 20 yaşını doldurduğu anlamına gelir. 1999 doğumlu biri 20 yaşını tamamlamış ve 21 yaşından gün almış demektir. Alabileceği ehliyet grupları M,A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G’dir.

Ehliyet Almak İçin Deneyim Şartı

Çeşitli ehliyet sınıflarına göre deneyim şartı farklılık göstermektedir. Bazı ehliyet gruplarında deneyim gerekliyken bazılarında gerekli görülmemiştir. Ehliyet sınıfına göre deneyim şartları şöyledir;

A sınıfı ehliyet için; minimum 2 yıldır A2 ehliyeti sahibi olmak (eğer 24 yaş doldurulduysa deneyim gerekli değildir).
C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi için; minimum 2 yıldır B sınıfı ehliyet kullanıyor olmak
BE sınıfı ehliyet için; B sınıfı ehliyet sahibi olmak
CE sınıfı ehliyet için; C sınıfı ehliyete sahip olmak
C1E sınıfı sürücü belgesi için C1 sınıfı ehliyet sahibi olmak
DE sınıfı ehliyet için; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
D1E sınıfı için; D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.

Ehliyet Almak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Ehliyet alma şartları eğitim durumu Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. maddesine göre belirlenir. Sürücü adayının eğitim durumu en az ilkokul düzeyinde olmalıdır. Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı? sorusu için, her ehliyet türü için ilkokuldan mezun olmanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ehliyet alma şartları lise mezunu bir sürücü adayı ile ehliyet alma şartları ilkokul düzeyinde bir sürücü arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarını gösteren adaylar, diğer şartları da karşıladıkları takdirde sürücü belgesi alabilirler.

Eğitimine devam edenler ellerinde en düşük ilkokul diplomaları olmayanlar okudukları kurumdan alacakları öğrenci belgeleriyle ehliyet için başvuru yapabilir!

Ehliyet Almak İçin Sağlık Durumu Ne Olmalıdır?

Sürücü belgesi almak için adaylar araç kullanabileceklerine dair sağlık raporlarını kayıt sırasında yanlarında getirmelidirler. Sağlık raporu sürücü kursuna kayıt olurken değil, ehliyet için başvuru yaparken gereklidir. Diğer şartlar sağlandığı halde sağlık raporu olmayan sürücü adaylarına ehliyet verilmemektedir.

Ehliyet Almak İçin Sınavdan Kaç Alınmalıdır?

Ehliyet sınavı teorik ve direksiyon sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bu sınavlardan teorik sınavda en az 35 soruyu doğru olarak cevaplayıp 70 puan ve üstü not almak gereklidir. Teorik sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girebilirler.

Ehliyet Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartı

Sürücü adayları ehliyet alabilmek için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan suçlardan hiçbirini işlememiş olmamalıdır. Yönetmelikte bulunan ve adli sicil kayıtlarında olmaması gereken suçlar şunlardır;

Türk Ceza Kanunu’ndaki 188, 190 ve 191. maddeler
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. fıkra
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçlar
Ehliyet Alma Süreci Ne Kadar Sürer?
Ehliyet alma süresi sürücü kursuna kayıt, eğitim, sınavlar, belgelerin hazırlanması ve ehliyetin alınması şeklinde bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler şu şekilde işlemektedir;

Sürücü kursuna kayıt olmak

Teorik eğitim almak (yedi gün)

Ehliyet sınavı için bekleme süresi. Sınav tarihlerinin belli olması, elektronik sınav için 1 ay, merkezi sınav için 2 ay beklenir.

Direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavı (yaklaşık 1 ay)

Sürücü belgesinin hazırlanması (yaklaşık 2 hafta)

Sürücü belgesi için istenen evrakların hazırlanması, sürücü belgesi randevusunun alınması ve başvuru işlemleri (yaklaşık 15 gün)

Ehliyetin adrese gelmesi (yaklaşık 2 hafta)

Tüm bu süreçler yaklaşık 5 ay sürmektedir. Teorik sınavı ve direksiyon sınavını tek seferde geçenler belgeleri hazırladıktan sonra 5 ay içinde sürücü belgelerini alabilirler.

Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği),

Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi (Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı, ehliyet için başvuru yapılan kurs müdürlüğünde onaylı örneği hazırlanacağı için gereklidir.),

Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu (Sağlık raporu için herhangi bir şekilde tam teşekküllü hastaneye gitmenize gerek yoktur. Heyet raporu vb. şekilde detaylı bir belgede sizden istenmemekle birlikte muhitinizde bulunan aile hekiminizden ücretsiz olarak verilen “sürücü olur” onayının yer aldığı sağlık raporunu almak yeterlidir.),

Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak (Motorlu taşıtlar sürücü kurslarına kayıt yaptıracak olan adaylar sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek herhangi bir sabıka kağıdının bulunmadığına dair yazılı beyanname vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı kâğıdı olarak da bilinen evrak yeterli olup bağlı bulundukları il ve ilçe merkezlerindeki adliyelerden alındığı gibi ayrıca e-devlet üzerinden de adli sicil kaydı rahatlıkla alınabilir.),

Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakatnamesi,
Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (Kursiyerlerden talep edilen fotoğrafların biyometrik olması önemli olup sürücü belgesi almaya hak kazanan adaylar hem başvuru işlemlerinde hem de yeni ehliyetlerin sahip olduğu teknoloji itibariyle bu fotoğraf çeşidi sürücü belgelerinde kullanılmaktadır.)