Sürücülerde Psikotekniğin Amaçları

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME   Sürücülerde Psikotekniğin Amaçları

- Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak.

- Uzun vadeli risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.

- Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkında olmalarını sağlamak.

- Psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi.

- Sürücülük kültürünü iyileştirmek.

- İşe uygun sürücü seçiminde psiko-teknik değerlendirme de başarılı olanların tercih edilmesini sağlamak.

- Sürücülerin güvenli araç kullanmaları için sahip olmaları gereken zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini şeffaf olarak ölçmek.

- Psiko-Teknik Değerlendirme den olumsuz rapor alanların trafiğe çıkmasını engelleyerek, doğabilecek kazaları önlemek.

- Psiko-Teknik Değerlendirme trafikteki yetenekli ve yeteneksiz sürücüleri belirlemektir.

- Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.