PSİKOTEKNİK BELGESİ

HİZMETLERİMİZ   PSİKOTEKNİK BELGESİ
Psiko Teknik Değerlendirme Nedir?

Psiko teknik:
Sürücülerin sağlıklı sürücü olduklarını kanıtlayan bilgisayar destekli psikolojik ve fizyolojik testlerle ölçülüp raporla kanıtlanmasıdır.

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan algı, dikkat, konsantrasyon, hafıza, hız mesafe tahmini, çevresel görüş, muhakeme, tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu, Psiko-motor yetenek beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk öz kontrol gibi davranış ve alışkanlıklarının bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçüldüğü bir sistemdir. Psikoteknik bireylerin bir işteki yeterliliğini bedensel ve zihinsel olarak testler aracılığı ile ölçülmesidir.

Sürücülerde Psiko Teknik Değerlendirme

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 36/d bendi aynen şöyle der ;

Sürücülerde Psikotekniğin Amaçları

Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak.

Kimler Psikoteknik Raporu Almalıdır?

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler...